O škole 2014-05-26 12:40:13 Jakub Castka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha, zahájilo výuku dne 1.1.1998 jako sloučené SOŠ a SOU v rámci optimalizace se Středním odborným učilištěm potravinářským v Praze - Horních Počernicích a tak navázalo na bohatou dlouholetou tradici obou učilišť

 

Součástí SOŠ a SOU je Domov mládeže, jehož služby může využít až 33 žáků. Ubytování je na slušné úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má i vlastní školní jídelnu a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci na odborném výcviku oborů kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař a číšník.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje také cateringové služby a zajišťuje i slavnostní hostiny k různým společenským událostem ve vlastním salónku učiliště. Pro žáky pořádáme barmanské kurzy a kurzy studené kuchyně; tyto kurzy vedou přední odborníci v gastronomii.

 

Jsme rovněž členem Asociace hotelů a restaurací České republiky.

 

Naši žáci se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie, ale také velmi pěkná umístnění v těchto soutěžích.

 

SOŠ a SOU Čakovice je též jedinou školou v České republice, která vyučuje ve čtyřletém oboru žáky v oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Odborný výcvik probíhá především v ZOO Praha, jejíž spolupráce při výchově a vzdělání si velmi vážíme. Odborníci ze ZOO Praha také vyučují jako externí učitelé některé odborné předměty.

 

Protokol o kontrole ČŠI 2. 5. - 7. 5. 2014

 

Inspekční zpráva 2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

 

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

 

Upozornění: Toto jsou oficiální webové stránky školy spravované pouze pověřenou osobou. Fotodokumentace je vkládána za účelem propagace školy a pro informace o školních aktivitách. Kterákoliv fotografie, která by mohla poškodit pověst dotyčné osoby, bude na její přání či na přání zákonného zástupce nezletilého žáka okamžitě odstraněna.

 

 

M Í S T O   P R O  B A N E R Y   P A R T N E R Ů   A   S P O N Z O R Ů   Š K O L Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 8. - 29. 8. 2014

Kompletní jídelní lístek 25. 8. - 29. 8. 2014 ke stažení

18. 8. - 22. 8. 2014

Kompletní jídelní lístek 18. 8. - 22. 8. 2014 ke stažení  

11. 8. - 15. 8. 2014

Kompletní jídelní lístek 11. 8. - 15. 8. 2014 ke stažení

4. 8. - 8. 8. 2014

Kompletní jídelní lístek 4. 8. - 8. 8. 2014 ke stažení

Pozvánky k MZ - ZÁŘÍ 2014

Pozványk k maturitní zkoušce na termín ZÁŘÍ 2014 budou přihlášeným žákům zaslány doporučenou poštou po 15. 8. 2014.

5. kolo přijímacího řízení

Ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na školní rok 2014/2015:  

Informace k MZ září 2014

Důležité informace k MZ v termínu září 2014 ke stažení - ČTĚTE

28. 7. - 1. 8. 2014

Kompletní jídelní lístek 28. 7. - 1. 8. 2014 ke stažení

21. 7. - 25. 7. 2014

Kompletní jídelní lístek 21. 7 - 25. 7. 2014 ke stažení

Francouzský velvyslanec ocenil naše žáky

Ocenění našich gastronomických služeb
Copyright 2012 M.D. a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích