O škole 2014-12-04 09:27:22 Jakub Castka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha, zahájilo výuku dne 1.1.1998 jako sloučené SOŠ a SOU v rámci optimalizace se Středním odborným učilištěm potravinářským v Praze - Horních Počernicích a tak navázalo na bohatou dlouholetou tradici obou učilišť

 

Součástí SOŠ a SOU je Domov mládeže, jehož služby může využít až 33 žáků. Ubytování je na slušné úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má i vlastní školní jídelnu a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci na odborném výcviku oborů kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař a číšník.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje také cateringové služby a zajišťuje i slavnostní hostiny k různým společenským událostem ve vlastním salónku učiliště. Pro žáky pořádáme barmanské kurzy a kurzy studené kuchyně; tyto kurzy vedou přední odborníci v gastronomii.

 

Jsme rovněž členem Asociace hotelů a restaurací České republiky.

 

Naši žáci se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie, ale také velmi pěkná umístnění v těchto soutěžích.

 

SOŠ a SOU Čakovice je též jedinou školou v České republice, která vyučuje ve čtyřletém oboru žáky v oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Odborný výcvik probíhá především v ZOO Praha, jejíž spolupráce při výchově a vzdělání si velmi vážíme. Odborníci ze ZOO Praha také vyučují jako externí učitelé některé odborné předměty.

 

Ve školním roce 2014/2015 jsou stanoveny dny otevřených dveří takto:

12. 11. 2014

17. 12. 2014 - Gastroden velká přehlídka prací žáků spojená s ochutnávkou a prohlídkou žákovské ZOO)

14. 1. 2015

4. 2. 2015

25. 2. 2015

11. 3. 2015

 

Vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

 

Protokol o kontrole ČŠI 2. 5. - 7. 5. 2014

 

Inspekční zpráva 2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

 

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

 

Výročná zpráva za školní rok 2013/2014

 

Upozornění: Toto jsou oficiální webové stránky školy spravované pouze pověřenou osobou. Fotodokumentace je vkládána za účelem propagace školy a pro informace o školních aktivitách. Kterákoliv fotografie, která by mohla poškodit pověst dotyčné osoby, bude na její přání či na přání zákonného zástupce nezletilého žáka okamžitě odstraněna.

 

 

M Í S T O   P R O  B A N E R Y   P A R T N E R Ů   A   S P O N Z O R Ů   Š K O L Y

 

 SOŠ a SOU, Praha - Čakovice uzavřela smlouvu o spolupráci při výuce  podvojného účetnictví a daňové evidence s firmou Ježek software s.r.o., na  základě této smlouvy poskytla firma Ježek software škole soubor  materiálů pro výuky účetnictví a daňové evidence.  

 Součástí těchto materiálů je i program DUEL 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastroden 2014

velká přehlídka prací žáků spojená s ochutnávkou a prohlídkou žákovské ZOO

5. 1. - 9. 1. 2015

Kompletní jídelní lístek 5. 1. - 9. 1. 2015 ke stažení

Seznam alergenů

Seznam alergenů odpovídající směrnici 2000/89 ES ke stažení

15. 12. - 19. 12. 2014

Kompletní jídelní lístek 15. 12. - 19. 12. 2014 ke stažení

CARVING KURZ

- kurz vykrajování ovoce a zeleniny

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM

- přihlášky ke studiu jsou shodné pro denní studium na všechny typy středních škol, pouze    pro nástavbová studium jsou jiné - formulář přihlášky ke studiu SŠ ke stažení (přihláška má dvě stránky) zde - formulář přihlášky ke studiu nástavbového studia ke stažení (přihláška má dvě stránky) zde - termín pro podání přihlášky je do 15. 3. 2015   - 1. termín přijímacích zkoušek do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou „Chovatel        cizokrajných zvířat“ stanovila ředitelka školy na 22. 4. 2015   - 2. termín přijímacích zkoušek do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou „Chovatel      cizokrajných zvířat“ stanovila ředitelka školy na 23. 4. 2015 - přihlášku lze zaslat poštou nebo doručit na sekretariát školy v těchto hodinách: PO 7:30 - 17:00 ÚT 7:30 - 17:00 ST 7:30 - 16:00 ČT 7:30 - 16:00 PÁ 7:30 - 14:00 - nezbytnou součástí přihlášky musí být kromě všech vyplněných údajů (přehled známek musí být potvrzen ředitelem základní školy) i potvrzení od lékaře (platí i pro nástavbové studium)

Kontakty

   SOŠ a SOU, Praha - Čakovice    Mgr. Věra Nováková     ředitelka  školy       reditelka@sou-cakovice.cz      Ke Stadionu 623    Praha 9    196 00    TEL : 283 932 237, 777347293    FAX : 283 933 350    sekretariat@sou-cakovice.cz   Mgr. Jakub Částka - zástupce ředitele  E-mail: castka@sou-cakovice.cz PhDr. Zuzana Žáčková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování E-mail: zackova@sou-cakovice.cz Radka Švarcová - zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz E-mail: svarcova@sou-cakovice.cz Marcela Volfíková - vedoucí učitelka OV (gastronomické obory) E-mail: volfikova@sou-cakovice.cz Bc. Martina Jedličková - vedoucí učitelka OV (gastronomické obory) E-mail: jedlickova@sou-cakovice.cz Mgr. Lukáš Kost - vedoucí učitel OV (obor "Chovatel cizokrajných zvířat") E-mail: kost@sou-cakovice.cz Mgr. Antonín Anders - výchovný poradce E-mail: anders@sou-cakovice.cz  

Zpráva o hospodaření SRŠ 2013/2014

Zpráva o hospodaření SRŠ za školní rok 2013/2014 ke stažení

Vyhlášení veřejné zakázky

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  - ,,Nákup užitkového automobilu"  zde.

- recept týdne -

Kuřecí prsa se zakysanou smetanou a bylinkami – 4 porce    
Copyright 2012 M.D. a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích