O škole 2014-12-04 09:27:22 Jakub Castka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha, zahájilo výuku dne 1.1.1998 jako sloučené SOŠ a SOU v rámci optimalizace se Středním odborným učilištěm potravinářským v Praze - Horních Počernicích a tak navázalo na bohatou dlouholetou tradici obou učilišť

 

Součástí SOŠ a SOU je Domov mládeže, jehož služby může využít až 33 žáků. Ubytování je na slušné úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má i vlastní školní jídelnu a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci na odborném výcviku oborů kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař a číšník.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje také cateringové služby a zajišťuje i slavnostní hostiny k různým společenským událostem ve vlastním salónku učiliště. Pro žáky pořádáme barmanské kurzy a kurzy studené kuchyně; tyto kurzy vedou přední odborníci v gastronomii.

 

Jsme rovněž členem Asociace hotelů a restaurací České republiky.

 

Naši žáci se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie, ale také velmi pěkná umístnění v těchto soutěžích.

 

SOŠ a SOU Čakovice je též jedinou školou v České republice, která vyučuje ve čtyřletém oboru žáky v oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Odborný výcvik probíhá především v ZOO Praha, jejíž spolupráce při výchově a vzdělání si velmi vážíme. Odborníci ze ZOO Praha také vyučují jako externí učitelé některé odborné předměty.

 

Ve školním roce 2014/2015 jsou stanoveny dny otevřených dveří takto:

12. 11. 2014

17. 12. 2014 - Gastroden velká přehlídka prací žáků spojená s ochutnávkou a prohlídkou žákovské ZOO)

14. 1. 2015

4. 2. 2015

25. 2. 2015

11. 3. 2015

 

Vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

 

Protokol o kontrole ČŠI 2. 5. - 7. 5. 2014

 

Inspekční zpráva 2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

 

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

 

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

 

Výročná zpráva za školní rok 2013/2014

 

Upozornění: Toto jsou oficiální webové stránky školy spravované pouze pověřenou osobou. Fotodokumentace je vkládána za účelem propagace školy a pro informace o školních aktivitách. Kterákoliv fotografie, která by mohla poškodit pověst dotyčné osoby, bude na její přání či na přání zákonného zástupce nezletilého žáka okamžitě odstraněna.

 

 

M Í S T O   P R O  B A N E R Y   P A R T N E R Ů   A   S P O N Z O R Ů   Š K O L Y

 

 SOŠ a SOU, Praha - Čakovice uzavřela smlouvu o spolupráci při výuce  podvojného účetnictví a daňové evidence s firmou Ježek software s.r.o., na  základě této smlouvy poskytla firma Ježek software škole soubor  materiálů pro výuky účetnictví a daňové evidence.  

 Součástí těchto materiálů je i program DUEL 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 7. - 10. 7. 2015

Kompletní jídelní lístek 7. 7. - 10. 7. 2015 ke stažení

13. 7. - 17. 7. 2015

Kompletní jídelní lístek 13. 7. - 17. 7. 2015 ke stažení

20. 7. - 24. 7. 2015

Kompletní jídelní lístek 20. 7. - 24. 7. 2015 ke stažení

Ústní část ZZ

Harmonogram ústní části závěrečných zkoušek:   KČ3A - 15. 6. 2015 od 7:30 hodin KKČ3B - 18. 6. 2015 od 7:30 hodin PSS2 - 22. 6. 2015 od 7:30 hodin

Přihlášky k MZ - září 2015

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v termínu ZÁŘÍ 2015, musí podat přihlášku do 25. 6. 2015 u ZŘ J. Částky (platí i pro žáky, kteří nešli k MZ z důvodu neukončení posledního ročníku a budou dělat reparáty případně dokončovat klasifikaci).

Výsledky písemné části ZZ

  Výsledky písemné části závěrečnách zkoušek jsou k dispozici u ZŘ Jakuba Částky.

Týden France

Setkání všech milovníků francouzského stylu života a kultury se v rámci druhého ročníku francouzského týdne (Týden France)  zůčastnila i naše škola.  

Čakovické slavnosti

Akce Čakovické slavnosti je spojena též s oslavou Dne dětí.

Řemeslo na Novoměstské radnici

Naše škola se účastnila trhu řemesel, který byl pořádán Novoměstskou radnicí ve dnech 15.-16. května tohoto roku.      
Copyright 2012 M.D. a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích