Maturitní zkoušky

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k MZ na termín září 2018 tak mohou učinit u ZŘ Jakuba Částka nejpozději do 25. 6. 2018


Kriteria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 ZDE


Témata školních zkušebních úloh ústní MZ z anglického jazyka pro třídy SKČ4, NP2 a CH4 ke stažení ZDE


Seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro školní rok 2017/2018

ke stažení ZDE


Stanovení zkoušek profilové části MZ pro termín – JARO 2018