Maturitní zkoušky

!!!   POZOR   !!!

Výsledky didaktických testů a písemných prací  společné části maturitní zkoušky v za termín ZÁŘÍ 2017 jsou k dispozici u ZŘ Jakuba Částka.

O výsledcích se NELZE informovat telefonicky.


Formulář pro zápis seznamu lit. děl pro ústní zkoušku z ČJL ZDE 

Prosím, pozorně vyplnit a odeslat do 30. 3. 2017  ZŘ J. Částkovi na castka@sou-cakovice.cz 

Zasílejte pouze na uvedeném formuláři ve formátu .xlsx


Seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro školní rok 2016/2017

ke stažení ZDE


Stanovení zkoušek profilové části MZ pro termín – JARO 2017