Maturitní zkoušky

!!!   POZOR   !!!

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce na termín ZÁŘÍ 2017, tak mohou učinit od 14. 6. 2017 do 26. 6. 2017 u ZŘ Jakuba Částky

– dotazy pište na e-mail: castka@sou-cakovice.cz –


Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jsou k dispozici u ZŘ Jakuba Částka. O výsledcích se NELZE informovat telefonicky.


Předběžný harmonogram ústních maturitních zkoušek (ještě může dojít ke změně) ke stažení ZDE


Harmonogram praktických maturitních zkoušek:

NP2

CH4

SKČ4


Formulář pro zápis seznamu lit. děl pro ústní zkoušku z ČJL ZDE 

Prosím, pozorně vyplnit a odeslat do 30. 3. 2017  ZŘ J. Částkovi na castka@sou-cakovice.cz 

Zasílejte pouze na uvedeném formuláři ve formátu .xlsx


Seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro školní rok 2016/2017

ke stažení ZDE


Stanovení zkoušek profilové části MZ pro termín – JARO 2017