Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Oznámení o vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 ke stažení ZDE


Výsledky přijímacího řízení do oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“ ZDE


Výsledky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Gastronomie“ a „Podnikání“ ZDE


Seznamy přijatých uchazečů do oborů středního vzdělávání s výučním listem „Práce ve stravování“, „Kuchař – číšník, ŠVP – Kuchař – číšník“ a „Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař“ ke stažení ZDE


Dodatek č. 1 ke kritériím přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 – řešení shody bodů dosažených v přijímacím řízení u jednotlivých uchazečů – ke stažení ZDE


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 ke stažení ZDE


Oznámení o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 ke stažení ZDE


Přihláška ke studiu – nástavbové studium ke stažení ZDE

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE

Maximální počet tříd a žáků prvních ročníků ve školním roce 2017/2018


Dny otevřených dveří ve školním roce 2016/2017

9. 11. 2016

15. 12. 2016 – GASTRODEN

Dne 15. 12. 2016 od 9:00 do 15:00 hodin proběhne na naší škole den otevřených dveří – GASTRODEN, který je spojen s ukázkami a ochutnávkami prací žáků gastronomických oborů . Nebude chybět ani malá improvizovaná ZOO o jejíž exponáty se postarají žáci oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“. Všechny uchazeče o studium, milovníky gastronomie a zvířat SRDEČNĚ ZVEME :-)

11. 1. 2017

1. 2. 2017

20. 2. 2017

Vždy od 9:00 do 17:00 hodin