Sdružení rodičů školy

Zpráva o hospodaření SRŠ za školní rok 2014/2015

Počáteční zůstatek na účtu:               273.383,98Kč (výpis ze dne 8.8.2014)

Konečný zůstatek na účtu:                203.653,46Kč (výpis ze dne 7.8.2015)

      Počáteční zůstatek v hotovosti:           32.228,-  Kč

      Příjmy v hotovosti (příspěvky):         223.120,-  Kč

Výdaje:                                              187.647,-  Kč

     Konečný zůstatek v hotovosti:            36.319,-  Kč

SRŠ v letošním školním roce přispělo:

·         na odměny, vstupné žáků apod. sportovně turistického kurzu na Máchovo jezero ve výši 22.500,-Kč

·         na odměny pro žáky za umístění na soutěžích, za prospěch a za nejnižší absenci ve výši 1.249,- Kč

·         na maturitní plesy třídy Ch4 SKČ4, NP2 ve výši 49.000,- Kč

·         na LVVZ ve výši 4.000,- Kč

·         na dopravu pro žáky oboru Chovatel cizokrajných zvířat ve výši 26.500,-Kč

·         na dopravu pro žáky gastronomických oborů ve výši 31.382 ,- Kč

·         na spotřební materiál na soutěže žáků školy ve výši 27.086,- Kč

·         na soutěž žáků – „MISS SOŠ a SOU“ a „Ideální mladý muž“ částku ve výši 53.642,- Kč

·         ostatní náklady 3.320,- Kč (startovné žáků, výzdoba apod.)

·         vratka příspěvku ve výši 350,- Kč

Zpracovala: ing. Hana Valtová

Praha 31. 8. 2015