Závěrečné zkoušky

Výsledky písemné části ZZ jsou k dispozici u ZŘ Jakuba Částky


Podrobný harmonogram ústní části ZZ  ZDE


Podrobný harmonogram praktické části ZZ  ZDE


Podrobný harmonogram písemné části ZZ  ZDE


Písemná část závěrečných zkoušek proběhne 1. 6. 2017 v 8:00 hodin