Exkurze do vodní elektrárny Štěchovice

Dne 16. 10. 2019 se žáci třídy KKČ3B zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně Štěchovice. Tato exkurze byla zorganizována v rámci projekti Magistrátu hl. m. Prahy Exkurze, který umožňuje žákům pražských škol navštívit energeticky udržitelní zařízení.

Prohlídka Štěchovické elektrárny byla velice zajímavá a umožnila získat žákům základní poznatky o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  Exkurze byla součástí výuky předmětu „Základy přírodních věd“.

V rámci projektu Exkurze plánujeme ještě další akce – např. návštěvu spalovny odpadu v Liberci.