Zapojení školy do nového projektu

Škola je zapojena do projektu zaměřeného na budování pozitivních vztahů ve škole a budování bezpečného klimatu školy.