Aktuální opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci COVID 19

Vážení rodiče, žáci a kolegové.,

v souladu s krizovým opatřením  vlády ČR se  zakazuje osobní přítomnost žáků  na středním  vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na teoretickou výuky i odborný výcvik.

Znamená to, že od 4. 1. 2021 bude jak teoretická výuka, tak i odborný výcvik probíhat distančně.

Od 4. 1. 2021 bude uzavřen i domov mládeže.

Prosím, sledujte i v následujících dnech školní web a IS EDOOKIT – informace se mohou měnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a doporučením MŠMT a MZ.