Aktuální opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci COVID 19

Vážení rodiče, žáci a kolegové.,

vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu školy od 15. 2. 2021 nic nemění – i nadále bude probíhat distanční výuka všech žáků (jak v teoretické výuce, tak i v odborném výcviku).

Prosím, sledujte i v následujících dnech školní web a IS EDOOKIT – informace se mohou měnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a doporučením MŠMT a MZ.