DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

Vážení rodiče a milí žáci,

vláda ČR dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, a to v období od 8. do 30. června. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem.

Od 8. 6. budete mít možnost opět navštěvovat školu. Forma výuky bude směřována na konzultační hodiny, které si žáci budou moci individuálně domlouvat s vyučujícím. Tyto hodiny budou sloužit k doplnění úkolů, vysvětlení nebo doplnění učiva. Rovněž tak je možné domluvit si s třídními učiteli třídnické hodiny.

Dále připomínám, že je možné domluvit si konzultace u naší školní psycholožky – Mgr. Ivy Smolové.

Všechny konzultace budou probíhat v souladu s hygienickými pravidly nařízenými MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví.

Přeji Vám úspěšné distanční vzdělávaní a velmi doporučuji využít možnosti konzultací s jednotlivými vyučujícími.

S pozdravem
Věra Nováková – ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice


Od 11. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultace pro žáky závěrečných ročníků (třídy NP2, SKČ4, CH4, KČ3A, KKČ3B, PSS2).  Rozvrh konzultací, hygienické podmínky a další informace k těmto konzultacím obdržíte prostřednictvím systému EDOOKIT.


Dovolujeme si Vás informovat, že zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyšel dne 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů. Znění zákona ZDE .


Vážení rodiče, žáci a učitelé,

dovoluji si Vám připomenout, že i v tomto náročném období je Vám k dospozici školní psycholožka Mgr. Iva Smolová.
e-mail: psycholog@sou-cakovice.cz

Kompletní informace o školní psycholožce ZDE


Děkujeme, že jste zodpovědní a nosíte roušky. Moc Vám to v nich sluší. Podívejte se do GALERIE


Žádáme všechny uchazeče o studium (respektive jejich zákonné zástupce), kteří byli vyzváni k dodání dokumentů, které nepřiložili k přihlášce o studium, aby tyto zaslali poštou nebo elektronicky na adresu sekretariat@sou-cakovice.cz . Osobní podání ve škole není možné.


Upozorňujeme žáky na vysílání ČT2 a to zejména na její odpolední vysílání, ve kterém lze najít i zajímavé pořady pro samostudium. Program ZDE


V době uzavření školy maji i vyučující odborného výcviku povinnost zasílat žákům úkoly, výukové materiály, testy a pod. prostřednictvím IS EDOOKIT. Žáci mají povinnost plnit a reagovat na zadané úkoly a věnovat se samostudiu.

Pokyn ředitelky školy k on-line výuce předmětu odborný výcvik ZDE


Odměna za produktivní práci žáků za měsíc únor bude žákům, kteří si ji nechávají posílat na účet, řádně odeslána.

Výplata v hotovosti 20. 3. 2020 pro ostatní žáky neproběhne, žáci si odměnu vyzvednou po znovuotevření školy. V případě nutnosti, je možno zaslat přes IS EDOOKIT číslo účty, na který má být odměna zaslána.


Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rozhodla ředitelka školy o předčasném ukončení zahraniční stáže v Německu. Žáci se vrátí v pátek 13. 3. 2020 v odpoledních hodinách.


V době uzavření školy maji vyučující povinnost zasílat žákům úkoly, výukové materiály, testy a pod. prostřednictvím IS EDOOKIT. Žáci mají povinnost plnit a reagovat na zadané úkoly a věnovat se samostudiu.

Pokyn ředitelky školy k on-line výuce ZDE


V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR je škola od 11. 3. 2020 až do odvolání pro žáky z důvodu dalšího šíření koronaviru COVID 19 uzavřena. Tímto dnem se ruší veškeré akce školy včetně odborného výcviku pro všechny žáky školy.

O dalším vývoji situace budete informování na webových stránkách školy a prostřednictvím systému EDOOKIT.


V souvislosti se šířením koronaviru upozorňujeme všechny žáky rodiče a zaměstnance školy, že škola postupuje v souladu s doporučeními MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR , MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ČR a MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prosíme všechny žáky, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Doporučujeme žákům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!