Aktuální opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci COVID 19

Vážení rodiče, Vážení žáci,

prosím, věnujte pozornost následujícím informacím:

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR  budou od pátku 18. 9. 2020 roušky povinné ve všech prostorách škol (od druhého stupně výše). Žáci  tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Plné znění Mimořádného opatření naleznete ZDE

 

Nadále platí níže uvedená pravidla:

  • Dbejte na na zvýšenou hygienu, používejte dezinfekční roztoky, které budou k dispozici v dostatečném množství (při vstupu do školy, třídy, školní jídelny, po použití WC…).
  • Do školy není povolen vstup žádné osobě s příznaky respiračního onemocnění.
  • Vstup dalších osob  do školy (mimo žáků a zaměstnanců) probíhá v omezeném režimu a pouze do vyhrazených prostor.
  • Zákonní zástupci žáka případně žák jsou  povinni oznámit třídnímu učiteli nebo na sekretariát školy onemocnění nemocí COVID 19 u osoby, se kterou byli v blízkém kontaktu.

 

Prosím, sledujte i v následujících dnech školní web – informace se mohou měnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a doporučením MŠMT a MZ.