Aktuální informace a opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci COVID 19

Prosím, sledujte i v následujících dnech školní web a IS EDOOKIT, kde zveřejňujeme aktuální informace v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a doporučením MŠMT a MZ.