Aktuální informace a opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci COVID 19

Organizace dne 1.9. 2021

 Informace o provozu školy od 1.9.2021


Prosím, sledujte i v následujících dnech školní web a IS EDOOKIT – informace se mohou měnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a doporučením MŠMT a MZ.