Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.
Další informace najdete v rubrikách „O škole a Kontakty“

1. Název subjektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

3. Organizační struktura

Organizační struktura ke stažení

4. Kontakty
4.1 Poštovní kontakt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623
196 00 Praha 9 – Čakovice

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623
196 00 Praha 9 – Čakovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – úterý: 7:30 – 17:00
Středa – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 14:00

V období prázdnin každý pracovní den: 8:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát (ústředna): 283 932 237

4.5 Číslo faxu

283 933 350

4.6 Adresa webové prezentace

www.sou-cakovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

sekretariat@sou-cakovice.cz

Identifikátor datové schránky: 9jcuyvm

4.8 Další elektronické adresy

reditelka@sou-cakovice.cz

další jsou v rubrice kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 12338201/0100 Komerční banka, a. s.

6. Identifikátory

IČ 00638871

IZO školy 108 00 15 71

REDIZO 600006433

7. DIČ

CZ00638871

8. Dokumenty
  8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

 Školní řád platný od 1. 9. 2015

Školní vzdělávací plány

Výroční zprávy

8.2 Rozpočet

Rozpočet ke stažení

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na podatelnu nebo řediteli školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).

Elektronicky na sekretariát školy

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

Správní řád

12. Formuláře

Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách:

sekretariat@sou-cakovice.cz nebo reditelka@sou-cakovice.cz.

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy nebo a stránkách MŠMT

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (13/2005 Sb.)

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

a další

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 —

16. Licenční smlouvy

 —

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy