Machine learning Prague 2018


Žáci SOŠ a SOU Čakovice ve dnech 24 a 25.3.2018 ve spolupráci s odloučeným pracovištěm Globus Zličín znovu ukázali, jak vysokou úroveň gastronomických znalostí a dovedností mají.

Pod vedením UOV pana Václava Pergla a UOV pana Roberta Baráka dokázali v krátkém čase na oběd zajistit servis pro 900 posluchačů na mezinárodní konferenci Machine learning Prague 2018.

Žáci dostali pochvalu za kvalitu podávaných jídel, rychlost obsluhy a profesionalitu.