Maturitní zkoušky

Úprava termínů konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ZDE


Maturitní témata (okruhy)

Maturitní témata – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ – „Chovatel cizokrajných zvířat“ ZDE

Maturitní témata – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ – „Podnikání“ ZDE

Maturitní témata – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ – „Gastronomie – číšník“ ZDE

Maturitní témata – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ – „Gastronomie – kuchař“ ZDE


Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ z anglického jazyka ve školním roce 2020/2021 ZDE


Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ZDE


Stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 ZDE


Seznam literárních děl k profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 ZDE