Maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022:

Harmonogram praktické a ústní části MZ ZDE


Harmonogram písemných prací profilové části MZ a didaktických testů společné části MZ ve školním roce 2021/2022 ZDE


Maturitní okruhy pro obor „Podnikání“ – Teoretická zkouška z odborných předmětů: ZDE

Maturitní okruhy pro obor „Chovatel cizokrajných zvířat“ – Teoretická zkouška z odborných předmětů: ZDE


Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ z anglického jazyka ZDE


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ZDE

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ZDE

Stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 ZDE


Seznam literárních děl k profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021/2022 ZDE