Miss a Ideální mladý muž 2017

Miss a Ideální mladý muž 2017 SOŠ a SOU Praha – Čakovice


Videozáznam ze soutěže

Fotogalerie


miss2017Soutěž ve volbě Miss a Ideálního mladého muže 2017 patří na naší škole neodmyslitelně k měsíci dubnu. Letos připadla na 6. dubna a to po čtrnácté. Posedmé v ní společně soutěžilo 8 žákyň a 5 žáků.

V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo více než 200 diváků z řad vzácných hostů, studentů, kamarádů, rodičů, učitelů.

Celou soutěží bravurně provázel moderátor a herec pan Jan Čenský.

Mezi diváky zasedlo mnoho čestných hostů a do poroty zasedlo deset osobností společenského a kulturního života jako např. herečka a malířka Iva Huttnerová, Lucie Benešová, Dana Morávková, zpěvačka Hanka Křížková, starosta MČ Čakovice Ing. Alexander Lochman a Ing. Patrik Nacher zastupitel MHMP a další.

Diváci ve zcela zaplněném sále měli možnost zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový program, jak v podání samotných soutěžících, tak i hudebních vystoupení hostů.

Přípravy soutěže probíhaly již několik týdnů předem, a to zejména z aktivity hlavního organizátora pana učitele Mgr. Antonína Anderse a samotných soutěžících.

Celá soutěž byla zahájena pěveckou soutěží „Čakovická tvář má známý hlas“, kde se poprvé soutěžící předvedli ve zvolených českých i světových hudebních hvězd a svou osobní prezentací, která byla promítána na velkém plátně pódia.Touto částí soutěže se skvěle moderování ujal Martin Korbel ze 3. ročníku oboru Gastronomie.

Přítomní poté sledovali další tři disciplíny, kterými byly: volná disciplína, předvedení originálního plážového modelu a módní přehlídka společenských šatů a obleků.

V letošním ročníku získala „Miss sympatie“ po internetovém hlasování diváků Monika Šmídová a titul „Muž sympatie“ vybojoval Adam Novák.

Titul „2. Vicemiss“ SOŠ a SOU Praha – Čakovice získala žákyně prvního ročníku oboru provoz společného stravování Michala Halásová, druhé místo a titul „1. Vicemiss“ vybojovala žákyně 1. ročníku Gastronomie – číšník Klára Pečená.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu „MISS 2017“ se stala žákyně prvního ročníku oboru Gastronomie – Kuchař Monika Šmídová.

Titul „3. Ideální mladý muž“ získal Tomáš Nikl z 1. ročníku oboru Kuchař – číšník v závěsu na druhém místě skončil Jan Chu z 1. roč. oboru Gastronomie – Číšník. Oběma se vedlo v soutěži velmi dobře a sklízeli od publika bouřlivé ovace.

„Ideálním mladým mužem“ roku 2017 se stal Marek Strasser z 2. roč. oboru Kuchař – číšník a jemu patří od nás velká gratulace.

Všechny ostatní soutěžící paní ředitelka odměnila pochvalou a pamětním listem.

Soutěžící si zaslouží náš velký obdiv a poděkování, protože pro nás připravili svými vystoupeními mnoho zážitků a mohli jsme společně prožít pěkné odpoledne.

Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Věře Novákové za umožnění pořádání 14. ročníku této soutěže a také všem sponzorům, bez kterých by určitě soutěžící neobdrželi tak hodnotné dary.

V Praze 18. 4. 2017                                                              Mgr. Antonín Anders