Miss a Ideální mladý muž SOŠ a SOU Praha-Čakovice

Kořeny soutěže sahají až do roku 2003. Tehdy poprvé byla zvolena nejkrásnější dívka SOŠ a SOU Praha – Čakovice.
Nápad zrealizovat tuto soutěž se zrodil v hlavě pana učitele Mgr. Antonína Anderse. Soutěž se za plné podpory paní ředitelky Mgr. Věry Novákové v roce 2003 mohla poprvé uskutečnit a začala si budovat svou vlastní originální identitu, kdy studenti naší školy si každý školní rok volí svou nejen krásnou, ale i vtipnou a bystrou dívku nebo chlapce ze studentských řad.

Soutěžící se však ke svým titulům musí tvrdě probojovat finálovými disciplínami, mezi které patří volná disciplína, speciální osobní choreografie při prezentaci plážového modelu, u kterého porotci vždy hodnotí originalitu, pestrost a nápaditost. Poslední disciplínou je promenáda ve společenských šatech či obleku.

Miss a Ideální mladý muž zdaleka nejsou jen soutěží krásy. Úkolem této soutěže není jen vybrat nejkrásnější dívku nebo chlapce SOŠ a SOU, ale také vytvořit obraz současného mladého člověka majícího zájem o sebevzdělávání a volný čas. Proto je také tato soutěž každoročně zařazována do akcí Minimálního programu primární protidrogové prevence naší školy a stala se tradiční a vyhledávanou událostí každého školního roku.

Také letošní 16. ročník, který proběhl 6. března 2019, a ve kterém soutěžilo 6 dívek a šest chlapců o titul Ideálního mladého muže SOŠ a SOU a MISS 2019, byl velmi vydařený. Všichni finalisté předvedli skvěle všechny soutěžní disciplíny a společně s moderátorem panem Janem Čenským nám vytvořili krásné odpoledne.

V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo více než 200 diváků z řad vzácných hostů, studentů, kamarádů, rodičů, učitelů.
Mezi diváky zasedlo mnoho čestných hostů jako např. Ing. Mariana Čapková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání MHMP, Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro sekci služeb občanům nebo pan starosta Městské části Praha–Čakovice Ing. Jiří Vintiška a další vzácní hosté. Do poroty přijalo pozvání 10 osobností společenského a kulturního života jako např. herečka a malířka Iva Hüttnerová, Lucie Benešová, zpěvačky Marcela Březinová a Hanka Křížková, předsedkyně školské rady Ivanka Heřmánková a mnoho dalších.

Diváci měli možnost zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový program – jak v podání samotných soutěžících, tak i vystoupení hostů.
Celá soutěž byla zahájena kabaretní hudební revuí „Jak se žije v naší škole“, kde se poprvé soutěžící předvedli v úlohách zvolených českých hudebních hvězd. V této části soutěže se moderování skvěle ujali Alena Rosembaumová v roli ředitelky a Armen Ordojan v roli školníka.

V letošním ročníku získala „Miss sympatie“ v internetovém hlasování diváků Sabina Wienerová a titul „Muž sympatie“ vybojoval Dominik Porubský.
Titul „2. Vicemiss“ SOŠ a SOU Praha – Čakovice získala žákyně druhého ročníku oboru Kuchař – číšník Marie Vaníčková, druhé místo a titul „1. Vicemiss“ vybojovala žákyně 1. ročníku oboru Podnikání Yesim Dermikol.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu „MISS 2019“ se stala žákyně druhého ročníku oboru Kuchař – číšník Kristýna Telingerová. Gratulujeme.

Také chlapci soutěžili o své tituly „3. Ideálním mladým mužem “ se stal Michal Zahořík z 1. ročníku oboru Gastronomie, v závěsu na druhém místě skončil a titul „2. Ideální mladý muž “ získal Cassidy Edewi z 2. roč. oboru Kuchař- číšník. Oběma se vedlo v soutěži velmi dobře a sklízeli od publika bouřlivé ovace.

„Ideálním mladým mužem“ pro rok 2019 se stal Václav Procházka z 1. roč. oboru Podnikání i jemu patří od nás velká gratulace.

Soutěžící paní ředitelka odměnila pochvalou a pamětním listem.

Všichni si zaslouží náš velký obdiv a poděkování, protože pro nás připravili svými vystoupeními mnoho zážitků a mohli jsme společně prožít ve škole pěkné odpoledne. Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Věře Novákové za umožnění uspořádání 16. ročníku této soutěže a také všem sponzorům, bez kterých by určitě soutěžící neobdrželi tak hodnotné a krásné dary.

V Praze 15. 3. 2019, Mgr. Antonín Anders, výchovný poradce