Naši chovatelé na mezinárodní výstavě exotického ptactva

Žáci SOŠ a SOU Praha Čakovice oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“, se již po čtvrté účastnili mezinárodní výstavy exotického a okrasného ptactva EXOTA Olomouc 2016. S realizací a organizací celé výstavy pomáhalo celkem deset nejlepších žáků z třetího a čtvrtého ročníku. Samotná výstava probíhala v termínu 7. – 9. 10., předcházely jí však třídenní přípravy. V úterý se započalo se stavbou jednotlivých klecí a voliér z kovových a dřevěných konstrukcí. Taktéž bylo třeba upravit prostory okolo voliér, především pro zábranu kontaktu návštěvníků s vystavovanými ptáky. Ve středu práce pokračovaly navážením substrátu na podlahy voliér a také dalšího rostlinného materiálu, který se postupně instaloval do expozic přesně podle potřeb jednotlivých vystavovaných druhů.
Ve čtvrtek bylo vše nachystané a vystavovatelé postupně přiváželi své exoty. Také letos se zde vystavovalo mnoho vzácných druhů. Mnohé z nich se vystavovaly v ČR úplně poprvé, např. vzácný ara hyacintový, ara kaninda, kogna dlouhozobý, či arassari amazonský. Od pátku do neděle žáci a žákyně připravovali krmení, vyměňovali ptactvu vodu a dohlíželi na hladký chod celé výstavy.
Závěrečný den výstavy je pro organizátory vždy nejnáročnější, po skončení výstavy, tj. po páté hodině odpolední následuje rozebírání expozičních voliér a úklid výstavních hal.
Veškeré práce zajišťující chod celé výstavy včetně náročného posledního dne zvládli naši žáci opět na výbornou, o čemž svědčí i pochvalná slova na adresu žáků z úst ředitele výstavy Jana Sojky. Účast na mezinárodní výstavě exotického ptactva EXOTA Olomouc je pro žáky vždy zdrojem k získání teoretických znalostí, praktických dovedností a osobních zkušeností. Závěrem bych ráda poděkovala žákům za jejich vysoké pracovní nasazení.

Bc. Černá Lucie, 31. 10. 2016


20161006_200333 fb_img_1479805447114