O škole

VIDEO ARCHIV:


studioplus


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Projekt

ŠABLONY II SOUPČ

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016753 je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.


Poděkování od Asociace hotelů a restaurací České republiky ZDE


Naše škola spolupracuje s firmou Globus ČR, k. s. – více informaci po kliknutí na logo:


Učitelé školy absolvovali v letech 2017, 2018 akreditovaný program MŠMT MIŠ – „Minimalizace šikany“


ŠKOLA JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM


Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zavedením GDPR ZDEBez názvu


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice jejíž zřizovatelem je Hlavní město Praha, se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. Mimo tohoto zaměření nabízí také uchazečům vzdělávání v ojedinělém oboru (a to nejen v ČR, ale i v rámci EU) „Chovatel cizokrajných zvířat“.

Na rozdíl od ostatních škol stejného zaměření v regionu nabízí žákům příjemné „rodinné“, ale tvůrčí a motivující klima. Žákům se dostává podpory jak v rámci teoretického a praktického vzdělávání, ale i v oblasti nadstavbových aktivit (soutěže, zahraniční stáže, exkurze, sportovní akce atd.). Pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo pro žáky mimořádně nadané jsou připraveny speciální vzdělávací postupy, které žákům umožní co nejlepší využití jejich duševního potenciálu.

Součástí SOŠ a SOU je Domov mládeže, jehož služby může využít až 33 žáků. Ubytování je na velmi dobré úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má i vlastní školní restauraci a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci v rámci odborného výcviku gastronomických oborů kuchař-číšník, gastronomie a práce ve stravování. Odborný výcvik dále probíhá na smluvních pracovištích, jimiž jsou přední pražské restaurace a hotely. Odborný výcvik žáků oboru chovatel cizokrajných zvířat je realizován v ZOO Praha.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje také cateringové služby a zajišťuje i slavnostní hostiny k různým společenským událostem ve vlastním salónku učiliště. Pro žáky pořádá mnoho odborných kurzů (barmanské kurzy, kurzy studené kuchyně, kurz vyřezávání zeleniny, baristické kurzy, kurzy zaměřené na regionální kuchyně …); tyto kurzy vedou přední odborníci v gastronomii.

Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Informace o povinném subjektu dle vyhlášky 442/2006 Sb.

Žáci školy se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, kde získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie. Na těchto odborných soutěžích se pravidelně umisťují na předních místech.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské university a je cvičnou školou pro studenty ČZU.

ban03

SOŠ a SOU Čakovice má autorizaci k provádění zkoušek k získání profesních kvalifikací v oblasti gastronomie a hotelnictví (příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek a složitá obsluha hostů).

Inspekční zpráva 2012

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

studioplus