Pochvala dortem

Za nejlepší docházku (nejmenší absenci) a za nejlepší prospěch byly odměněni jak jednotliví žáci, tak třídy jako celek. Podívejte se, jakou krásnou formu měla tato pochvala!