Pozdrav ze Švýcarska

Žáci naší školy se účastní odborné stáže ve švýcarské Basileji, kde probíhá gastronomický veletrh IGEHO.

Projekt je financován v rámci nadačního fondu MHMP Cesta ke vzdělání.