Pracovní cesta do Francie

Team pracovníků z naší školy ve složení Jakub Částka, Martin Černohorský, Václav Pergl, Viktor Valenta, Pavla Fenclová a Marcela Volfíková se ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2016 zúčastnil pracovní cesty do Francie. Cílem cesty bylo seznámení se s partnerskou gastronomickou školou Lycée des Métiers Auguste Escoffier v Eragny sur Oise (organizace výuky a OV, perzonální zajištění, odborné učebny, degustace) ve Versailles.


 


Průběh a výsledky pracovní cesty:
30. 11. 2016 – přílet do Paříže, přesun do partnerské školy a ubytování ve školním hotelu. Ředitel školy Philippe LEBOUL nás provedl po celém areálu školy a pozval na degustační večeři, kterou škola pořádá každý pracovní den pro zájemce z okolí. Místa u stolů se musí rezervovat až 2 měsíce dopředu, protože je o večeře mezi veřejností veliký zájem.
1. 12. 2016 – v průběhu dne jsme absolvovali několik náslechů ve výuce odborného výcviku (pekaři, cukráři, kuchaři, číšníci), probíhaly diskuze s učiteli a žáky.
2. 12. 2016 – pokračovaly náslechy v OV, zúčastnili jsme se průběhu a zakončení barmanského kurzu. Večer jsme byli pozváni na každoroční charitativní večeři, kterou pořádají učitelé a žáci pro obyvatele z okolí, a jejíž výtěžek je věnován dětem z dětských domovů. Večeři byl přítomen i pan ředitel Leboul, se kterým jsme vedli debatu o organizaci odborného výcviku na gastronomických školách.
3. 12. 2016 – prohlídka Paříže
4. 12. 2016 – prohlídka Paříže, v odpoledních hodinách odlet do Prahy

V průběhu pracovní cesty jsme poznali chod partnerské školy, seznámili jsme se s jejím vybavením, s postupy výuky teoretických předmětů i odborného výcviku a se vzájemným propojením těchto dvou oblastí vzdělávání. Při odborných diskuzích s vedením školy a učiteli OV jsme získali mnoho podnětných poznatků a inspirativních postupů, které lze po jistých úpravách implementovat i do výuky na naší škole.

Jakub Částka