Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Gastronomie“ a „Podnikání“. Oznámení naleznete ZDE


Výsledky přijímacího řízení do oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“ (41-43-L/01) ZDE

Výsledky přijímacího řízení do oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Gastronomie“ (65-41-L/01) ZDE

Výsledky přijímacího řízení do oboru nástavbového studia středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Podnikání“ (64-41-L/51) ZDE


Vážení rodiče, vážení uchazeči,

přejeme Vám mnoho štěstí při jednotlivé přijímací zkoušce a žádáme Vás o dodržování veškerých opatření přijatých na základě nařízení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid 19. Zejména upozorňujeme na zákaz vstupu doprovodu uchazečů do budovy školy. Děkujeme

 


Vážení uchazeči o studium oborů, do kterých se koná jednotná přijímací zkouška („Podnikání“, „Gastronomie“, „Chovatel cizokrajných zvířat“),

MŠMT stanovilo termíny jednotné přijímací zkoušky takto:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Náhradní termín – všechny obory (včetně nástavbového studia) – 23. června

V následujících dnech obdržíte pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, která bude obsahovat podrobné informace.


 

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s výučním listem. Oznámení naleznete ZDE .


Výsledky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s výučním listem „Kuchař – číšník“ a „Práce ve stravování“ ZDE


Informace o odevzdání zápisového lístku:

Stále platí, že přijatý uchazeč musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Praha – Čakovice odevzdáním zápisového lístku ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha – Čakovice v souladu s § 19 zákona č. 135/2020 Sb.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby příští škol rok začal již bez dalších omezení a žáci se mohli od 1. 9. 2020 začít plnohodnotně vzdělával, potřebujeme co nejdříve vědět, zda máte v úmyslu vzdělávat se na SOŠ a SOU, Praha – Čakovice. Pokud tomu tak je, můžete nám neprodleně odevzdat zápisový lístek, nejpozději však do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy nebo zaslat klasickou poštou. Po odevzdání zápisového lístku obdržíte další zásadní informace o zahájení studia. Mimo jiné, obdržíte i seznam učebnic nutných ke studiu a velice důležité informace o nákupu pracovního oblečení a pracovních pomůcek, které jsou ke studiu nezbytné.


Vážení uchazeči o studium, současná epidemiologická situace a s ní související omezení, mají vliv i na přijímací řízení. Základní informace, které vydalo MŠMT si můžete stáhnout zde: ZDE

Co to pro vás znamená ?

Pro uchazeče do oborů středního vzdělávaní s výučním listem (Kuchař – číšník, Práce ve stravování) se v podstatě nic nemění a výsledky přijímacího řízení budou zveřejněnyny 22. 4. 2020 na veřejně přístupném místě (web školy a oficiální vývěska školy), tak jak jste byli informováni informačním dopisem, který jsme Vám zasílali.

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou (Gastronomie, Chovatel cizokrajných zvířat a Podnikání) budou kolat jednokolovou státní přijímací zkoušku. Termín této zkoušky je stanoven na „14 dní po znovuotevření škol“. Sledujte, prosím, aktualí informace na webu MŠMT a na webu naší školy. Konkrétní informace najdete v odkazu výše.


Žádáme všechny uchazeče o studium (respektive jejich zákonné zástupce), kteří byli vyzváni k dodání dokumentů, které nepřiložili k přihlášce o studium, aby tyto zaslali poštou nebo elektronicky na adresu sekretariat@sou-cakovice.cz . Osobní podání ve škole není možné.


Upozořňujeme všechny uchazeče u studium, že v souladu s kritérii příjímacího řízení musí přihláška do všech oborů  vzdělávání obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru vzdělávání a schopnosti vykonávat odborný výcvik v plném rozsahu. 


Oznámení o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ZDE


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ZDE


Přihlášky ke studiu naleznete ZDE


Maximální počet tříd 1. ročníků jednotlových oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ke stažení ZDE .