Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

CHOVATEL CIZOKRAJNÝCH ZVÍŘAT

GASTRONOMIE

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

Žádáme všechny přijaté uchazečce, kteří mají zájem o studium na naší škole,  o odevzdání zápisového lístku maximálně  do 10 dnů od zveřejnění výše uvedených seznamů přijatých uchazečů, aby v případě neodevzdání ZL mohli být ke studiu přijati doposud nepřijatí uchazeči o studium.

PODNIKÁNÍ


Oznámení ředitelky školy o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 ZDE


INFORMACE O NÁHRADNÍM TERMÍNU KONÁNÍ JEDNPOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DÁLE JEN JPZ) A O ZÁPISOVÉM LÍSTKU

V souladu s dodatkem č. j.: MŠMT-4337/2001-8 k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 8. 3. 2021 dochází k následující změně pro konání náhradního termínu JPZ:

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu (2. 6. nebo 3. 6. 2021) bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. 5. 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.

V návaznosti na výše uvedená může uchazeč vzít zpět zápisový lístek  uplatnění v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UCHAŽEČE, KTEŘÍ BUDOU KONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

V souladu s Mimořádným opatřením MZDR Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se uchazeč může osobně zúčastnit JPZ pouze v případě, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 (kontrolní seznam příznaků ZDE) a zároveň  doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeným ve škole, které je uchazeč žákem a který byl proveden posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad o negativním antigenním testu může uchazeč nahradit:

a)dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Oznámení ředitelky školy o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 ZDE


Oznámení ředitelky školy k jednotné přijímací zkoušce do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ZDE


Oznámení ředitelky školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 ZDE


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ZDE


Maximální počet tříd 1. ročníků jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE


Přihlášky ke studiu ke stažení ZDE