Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení uchazeči o studium, současná epidemiologická situace a s ní související omezení, mají vliv i na přijímací řízení. Základní informace, které vydalo MŠMT si můžete stáhnout zde: ZDE

Co to pro vás znamená ?

Pro uchazeče do oborů středního vzdělávaní s výučním listem (Kuchař – číšník, Práce ve stravování) se v podstatě nic nemění a výsledky přijímacího řízení budou zveřejněnyny 22. 4. 2020 na veřejně přístupném místě (web školy a oficiální vývěska školy), tak jak jste byli informováni informačním dopisem, který jsme Vám zasílali.

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou (Gastronomie, Chovatel cizokrajných zvířat a Podnikání) budou kolat jednokolovou státní přijímací zkoušku. Termín této zkoušky je stanoven na „14 dní po znovuotevření škol“. Sledujte, prosím, aktualí informace na webu MŠMT a na webu naší školy. Konkrétní informace najdete v odkazu výše.


Žádáme všechny uchazeče o studium (respektive jejich zákonné zástupce), kteří byli vyzváni k dodání dokumentů, které nepřiložili k přihlášce o studium, aby tyto zaslali poštou nebo elektronicky na adresu sekretariat@sou-cakovice.cz . Osobní podání ve škole není možné.


Upozořňujeme všechny uchazeče u studium, že v souladu s kritérii příjímacího řízení musí přihláška do všech oborů  vzdělávání obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru vzdělávání a schopnosti vykonávat odborný výcvik v plném rozsahu. 


Oznámení o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ZDE


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ZDE


Přihlášky ke studiu naleznete ZDE


Maximální počet tříd 1. ročníků jednotlových oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ke stažení ZDE .