Závěrečné zkoušky

Výsledky písemní části ZZ jsou k dispozici u ZŘ J. Částky. Výsledky lze sdělit pouze osobně (nikoliv telefonicky).