Předávání maturitních vysvědčení

Dne 30.5.2022 proběhlo na zámku v Čakovicích za přítomnosti pana starosty Čakovic Ing. Jiřího Vintišky, ředitelky ZUŠ Marie Podvalové paní Ivanky Heřmánkové,

ředitelky SOŠ a SOU, Praha – Čakovice Mgr. Věry Novákové slavnostní předání maturitních vysvědčení spěšným absolventům naší školy.

VŠEM MOC GRATULUJEME !!!