Závěrečné zkoušky

Výsledky písemné části ZZ (termín PROSINEC 2022) jsou k dispozici u ZŘ J. Částky