Maturitní zkoušky

Formulář pro žákovský seznam lit. děl k ústní zkoušce z ČJL: ZDE

(Seznam zašlete nejpozději do 25. 3. 2024 prostřednictvím IS EDOOKIT ZŘ J. Částkovi – smažte prázdné řádky a díla očíslujte 1. – 20.)


Předběžný harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024 ZDE


Informace o praktické MZ třídy SKČ4 ZDE

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 ZDE

Stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 ZDE

Seznam lit. děl (včetně kritérií pro výběr) k ústní profilové zkoušce z ČJL pro školní rok 2023/2024 ZDE


Témata pro ústní zk. profilové části MZ – „Anglický jazyk“ (všechny třídy) ZDE


Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy CH4 – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy NP2 – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy SKČ4 – ŠVP „Gastronomie – kuchař“ – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy SKČ4 – ŠVP „Gastronomie – číšník“ – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE