Maturitní zkoušky

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ KONAT MZ V NÁHRADNÍM

NEBO OPRAVNÉM TERMÍNU NA JAŘE 2024

Přihlášku musíte podat u ZŘ J. Částky do 1. 12. 2023 (Informace T: 777 347 289)


Předběžný harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024 ZDE


Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 ZDE

Stanovení nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 ZDE

Seznam lit. děl (včetně kritérií pro výběr) k ústní profilové zkoušce z ČJL pro školní rok 2023/2024 ZDE


Témata pro ústní zk. profilové části MZ – „Anglický jazyk“ (všechny třídy) ZDE


Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy CH4 – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy NP2 – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy SKČ4 – ŠVP „Gastronomie – kuchař“ – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE

Témata pro ústní zk. profilové části MZ třídy SKČ4 – ŠVP „Gastronomie – číšník“ – „Teoretická zkouška z odborných předmětů“ ZDE