Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky 2. kole přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

„Kuchař – číšník“ (65-51-H/01), ŠVP: „Kuchař“

„Kuchař – číšník“ (65-51-H/01), ŠVP: „Kuchař – číšník“

„Práce ve stravování“ (65-51-E/02), ŠVP: „Provoz společného stravování“


Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

„Kuchař – číšník“ (65-51-H/01), ŠVP: „Kuchař“

„Kuchař – číšník“ (65-51-H/01), ŠVP: „Kuchař – číšník“

„Práce ve stravování“ (65-51-E/02), ŠVP: „Provoz společného stravování“

Kritéria a podání přihlášky prostřednictvím ID DIPSY ZDE

(termín podání přihlášek od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/52025

Práce ve stravování

Podnikání

Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař – číšník)

Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař)

Chovatel cizokrajných zvířat

Gastronomie (ŠVP Gastronomie – kuchař)

Gastronomie (ŠVP Gastronomie – číšník)

Výsledek  naleznete podle registračního čísla, které Vám bylo přiděleno systémem DIPSY

(sloupec „Číslo přihlášky“).


Vážení uchazeči o studium,

veškeré informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků ve školním roce 2024/2025 naleznete ZDE


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Kritéria pro obor „Kuchař – číšník“ (65-51-H/01), ŠVP: „Kuchař“ ZDE

Kritéria pro obor „Práce ve stravování“ (65-51-E/02), ŠVP: „Provoz společného stravování“ ZDE

Kritéria pro obor „Gastronomie“ (65-41-L/01), ŠVP: „Gastronomie – číšník“ ZDE

Kritéria pro obor „Gastronomie“ (65-41-L/01), ŠVP: „Gastronomie – kuchař“ ZDE

Kritéria pro obor „Chovatel cizokrajných zvířat“ (41-43-L/01), ŠVP: „Chovatel cizokrajných zvířat“ ZDE

Kritéria pro obor „Podnikání“ (65-41-L/51), ŠVP: „Podnikání“ ZDE


Přehled zdravotních omezení do jednotlivých oborů vzdělávání ZDE


Předpokládaný počet tříd a žáků 1. ročníků ve školním roce 2024/2025 ZDE