MISS a Ideální mladý muž 2023

Soutěž ve volbě Miss a Ideálního mladého muže patří na naší škole neodmyslitelně k začátku jara. Letos připadla na 22. března, a to po osmnácté. Podeváté v ní společně soutěžilo 6 žákyň a 6 žáků naší školy.

V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo více než 200 diváků z řad vzácných hostů, žáků, kamarádů, rodičů, učitelů. Celou soutěž bravurně provázel moderátor a herec pan Jan Čenský. Mezi diváky zasedlo mnoho čestných hostů jako např. radní pro školství a sport MHMP Mgr. Et Mgr. Antonín Klecanda, starosta Městské části Praha 9 – Čakovice Ing. Jiří Vintiška, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP Mgr. Lenka Němcová a další vzácní hosté. Do poroty přijalo pozvání 10 osobností společenského a kulturního života jako např. herečka, Lucie Benešová, Naďa Konvalinková, zpěvačka Hanka Křížková, ředitelka ZUŠ Marie Podvalové Ivanka Heřmánková a další. Diváci ve zcela zaplněném sále měli možnost zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový program, jak v podání samotných soutěžících, tak i vystoupení hostů.

Přípravy soutěže probíhaly již několik týdnů předem, a to zejména z aktivity hlavního organizátora pana učitele Mgr. Antonína Anderse a samotných soutěžících. Celá soutěž byla zahájena kabaretní hudební revuí „Narozeninová“, kde se poprvé soutěžící předvedli a zavzpomínalo se na všech 17. ročníků, které již proběhly a diváci se setkali téměř se všemi absolventy, kteří v historii soutěže získali titul MISS nebo Ideální mladý muž. V této části soutěže se moderování skvěle ujali žáci Klára Pinterová a Albert Gago.

 Přítomní poté sledovali další tři disciplíny, kterými byly: volná disciplína, předvedení originálního plážového modelu a módní přehlídka svatebních šatů a obleků. V letošním ročníku získala „Miss sympatie“ v internetovém hlasování diváků Nikol Termerová a titul „Muž sympatie“ vybojoval Jiří Bílek.

Titul „2. Vicemiss“ SOŠ a SOU Praha – Čakovice získala žákyně prvního ročníku oboru Kuchař Natálie Hamour, druhé místo a titul „1. Vicemiss“ vybojovala žákyně 1. ročníku oboru Chovatel cizokrajných zvířat Nikol Termerová.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu „MISS 2023“ se stala žákyně prvního ročníku oboru Podnikání Šárka Csudaiová. Gratulujeme.

Také chlapci soutěžili o své tituly „3. Ideálním mladým mužem “ se stal Dominik Kříž

z  2. ročníku oboru Gastronomie, v závěsu na druhém místě skončil a titul „2. Ideální mladý muž “ získal Ali El Fahem z .2. roč. oboru Kuchař- číšník. Oběma se vedlo v soutěži velmi dobře a sklízeli od publika bouřlivé ovace.

Ideálním  mladým  mužem“ pro rok 2023 se stal Petr Dodek  z 1. roč. oboru Kuchař – číšník i jemu patří od nás velká gratulace.

Všechny soutěžící paní ředitelka odměnila pochvalou a pamětním listem. Soutěžící si zaslouží náš velký obdiv a poděkování, protože pro nás připravili svými vystoupeními mnoho zážitků a mohli jsme společně prožít pěkné jarní odpoledne.

Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Věře Novákové za podporu realizace 18. ročníku této soutěže a také všem sponzorům, bez kterých by určitě soutěžící neobdrželi tak hodnotné a krásné dary.

V Praze 10. 4. 2023                                                               Mgr. Antonín Anders

Reportáž ze soutěže můžete vidět na Youtube kanálu školy.